arsm@arsm.cz

Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice

Předsednictvo

Předsednictvo ARSM

Předseda:           
    doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Místopředsedové:
    – AZS 98 HOLDING s.r.o. – zastoupená Petrou Kaldovou
    – REMEX cz. a.s. – zastoupená Tomášem Kořenem

Členové předsednictva:
    – DUFONEV R.C. a.s. – zastoupená Josefem Wolfem
    – ŠUMBOR s.r.o. – zastoupená Luďkem Šitinou
    – ŽSD, a.s. – zastoupená Ing. Evou Štípovou

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení