arsm@arsm.cz

Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice

Ohlédnutí za konferencí RECYCLING 2024

Konference proběhla ve dnech 18. až 19. dubna 2024.

Účast na konferenci byla hojná, celkem 150 osob. Z důvodů omezené velikosti jednacích prostor jsme bohužel pozdě přihlášené zájemce museli odmítat.

Na přelomu dubna a května připravujeme na našich stránkách zveřejnění sborníku z konference, který byl již tradičně vydán i v tištěné verzi.

 

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení