E-mail kontakty | mapa webuArchiv aktualit

06. 02. 2019 - RECYCLING 2019 - pozvánka s programem

21. 01. 2019 - Přihláška na konferenci RECYCLING 2019

07. 01. 2019 - Pokyny pro psaní příspěvku do sborníku na konferenci RECYCLING 2019

22. 10. 2018 - Sborník konference RECYCLING 2018

17. 10. 2018 - Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

13. 06. 2018 - Hodnocení mezinárodní konference RECYCLING 2018

Ve dnech 19. až 20. dubna 2018 proběhl v hotelu Santon na brněnské přehradě již 23. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů ? RECYCLING 2018. Záštitu nad konferencí převzal v tomto roce i ministr průmyslu a obchodu. Na konferenci bylo více jak 100 účastníků, včetně řady vedoucích pracovníků z orgánů státní správy. Mezi nimi i Ing. Pavlína Kulhánková ? ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Kůs ? vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů Státního zdravotního ústavu a další. V časově zcela naplněném programu vyslechli účastníci 24 velmi zajímavých přednášek, ke kterým se téměř vždy rozproudila bohatá diskuse. Jednání konference jednoznačně prokázalo, že v České republice se začíná prosazovat skutečná recyklace stavebních materiálů orientovaná směrem k jejich používání pro výrobu stavebních hmot i prefabrikátů, a nikoliv jen jako zásypových materiálů. Zasloužil se o to i rozsáhlý výzkum na řadě vysokých škol, podporovaný Technologickou agenturou ČR. Účastníci se obdobně jako v letech minulých shodli na tom, že tato konference je velmi přínosná pro další rozvoj oboru recyklace stavebních materiálů. Sborník z konference bude uveřejněn pro širokou veřejnost na tomto webu v průběhu letních měsíců. V současnosti jej mají k dispozici pouze její přímí účastníci.

05. 09. 2017 - Sborník konference RECYCLING 2017

03. 05. 2016 - Sborník konference RECYCLING 2016

28. 08. 2015 - Sborník konference RECYCLING 2015

02. 12. 2014 - Sborník konference RECYCLING 2014

starší aktuality »

Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2019 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP