E-mail kontakty | mapa webuAsociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

ARSM je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se řešením problémů souvisejících s recyklací inertních stavebních a demoličních odpadů: poradenství, podpora a zastupování svých členů v odborných, právnických a organizačních otázkách v oblasti recyklace stavebních materiálů a při návazných jednáních s jinými subjekty; příprava koncepcí recyklace stavebních materiálů, jejich podpora v rámci tvorby právních, normových a plánovacích předpisů v celorepublikovém rozsahu a odborná kontrola dosahovaných výsledků.

Aktuality:

31. 10. 2018 - RECYCLING 2019 - pozvánka, call for papers

31. 10. 2018 - RECYCLING 2019 - předběžná přihláška

22. 10. 2018 - Sborník konference RECYCLING 2018

17. 10. 2018 - Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

13. 06. 2018 - Hodnocení mezinárodní konference RECYCLING 2018

Ve dnech 19. až 20. dubna 2018 proběhl v hotelu Santon na brněnské přehradě již 23. ročník tradiční konference o recyklaci stavebních materiálů ? RECYCLING 2018. Záštitu nad konferencí převzal v tomto roce i ministr průmyslu a obchodu. Na konferenci bylo více jak 100 účastníků, včetně řady vedoucích pracovníků z orgánů státní správy. Mezi nimi i Ing. Pavlína Kulhánková ? ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Kůs ? vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů Státního zdravotního ústavu a další. V časově zcela naplněném programu vyslechli účastníci 24 velmi zajímavých přednášek, ke kterým se téměř vždy rozproudila bohatá diskuse. Jednání konference jednoznačně prokázalo, že v České republice se začíná prosazovat skutečná recyklace stavebních materiálů orientovaná směrem k jejich používání pro výrobu stavebních hmot i prefabrikátů, a nikoliv jen jako zásypových materiálů. Zasloužil se o to i rozsáhlý výzkum na řadě vysokých škol, podporovaný Technologickou agenturou ČR. Účastníci se obdobně jako v letech minulých shodli na tom, že tato konference je velmi přínosná pro další rozvoj oboru recyklace stavebních materiálů. Sborník z konference bude uveřejněn pro širokou veřejnost na tomto webu v průběhu letních měsíců. V současnosti jej mají k dispozici pouze její přímí účastníci.

více v archivu aktualit

Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2012 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP